Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het sluiten van een overeenkomst voor een periodiek gift? Kijk hieronder bij de 'meeste gestelde vragen'. Mogelijk staat het antwoord op uw vraag daarbij. Heeft u een andere vraag? Kijk op onze contact-pagina voor de contact-mogelijkheden. 

 

Ja, alle aangesloten organisaties zijn lid van de branchevereniging Goede Doelen Nederland en beschikken over de officiele ANBI status.

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over een periodieke gift.

Ook in de Goede Doelen Gids van branchevereniging Goede Doelen Nederland vindt u meer informatie over de periodieke gift.

Ja, u sluit uw overeenkomst met het plaatsen van een digitale handtekening. Deze is rechtsgeldig. 

Ja, het plaatsen van een digitale handtekening is veilig.

Het RSIN-nummer staat op de pagina van het aangesloten goede doel. U heeft dit nummer niet nodig bij het invullen van uw overeenkomst. Het goede doel van uw keuze vult na uw ondertekening de overeenkomst aan met een handtekening, het RSIN nummer en een uniek schenkingsovereenkomst-nummer.

Volgens de huidige fiscale regels, geldt de aftrekbaarheid van uw gift wanneer u een goed doel (erkende ANBI) voor minimaal 5 jaar steunt en dit vooraf vastlegt in een overeenkomst. U kunt het bedrag dat u jaarlijks moet overmaken elk jaar aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. 

Regels en uitzonderingen kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst.

Nee, u gaat digitaal een schriftelijke overeenkomst aan met het goede doel van uw keuze. Een notariele akte is niet nodig om belastingaftrek te genieten. 

Steeds meer goede doelen sluiten aan op periodiekschenken.nl. Neem contact met ons op wij gaan graag in gesprek met het goede doel van uw keuze voor een aansluiting op deze site.

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.

Voor een periodieke gift van minimaal 5 jaar heeft de belastingdienst bepaald dat er géén drempel en géén maximumbedrag geldt en dat u het volledige bedag mag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Nee, een kopie van uw ID-bewijs is niet nodig voor het sluiten van een overeenkomst.

Indien u samen met uw (fiscaal) partner ondertekend en dit op het formulier aangeeft, tekent u beiden. Het formulier houdt hier rekening mee en vraagt om een handtekening van de tweede persoon.

Nadat u heeft ondertekend ontvangt het goede doel waarmee u de overeenkomst sluit digitaal de door u ondertekende overeenkomst. Dan ondertekent het goede doel de overeenkomst en vult het RSIN nummer in en voorziet de schenkingsovereenkomst van een uniek nummer. U ontvangt het volledige document digitaal retour van het goede doel.

Uw vragen kunt u stellen aan het goede doel dat u wilt steunen of heeft gesteund. U vindt de contactgegevens op de pagina van het aangesloten goede doel

U kunt opzeggen bij het goede doel dat u heeft gesteund. De contactgegevens vindt u op de overeenkomst.

Seneca heeft het initatief PeriodiekSchenken.nl samen met de branchevereniging Goede Doelen Nederland ontwikkeld. Meer informatie leest u op de website van Goede Doelen Nederland.