Goed Doel aanmelden

Een periodieke schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, oftewel goed doel) brengt belastingvoordeel mee voor de donateur als deze is vastgelegd in een rechtsgeldig ondertekende overeenkomst. De schenking moet daarnaast periodiek plaatsvinden voor een periode van minimaal 5 jaar. 

Voordeel voor donateur en ANBI


Om de periodieke schenking vast te leggen in een rechtsgeldige overeenkomst moest tot voor kort een papieren overeenkomst worden afgedrukt, ingevuld en per post worden opgestuurd. Dat is (ondanks het wegvallen van de notariële tussenkomst) nog een bewerkelijk proces. Daarom ontwikkelde software-leverancier Seneca een online formulier waarmee de overeenkomst digitaal wordt opgesteld én digitaal op een rechtsgeldige manier wordt ondertekend. Dat biedt gemak, snelheid, overzicht én financieel voordeel. 

Goed Doel/ANBI aanmelden

Wilt u het laagdrempelig online afsluiten van een periodiek schenken-overeenkomst voor uw goede doel mogelijk maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: +31 70 33 64 600 of info@seneca.nl