Schenken met belastingvoordeel

Als u een goed doel vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift. Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst.

Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u (afgerond) 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan het goede doel schenken.

Stel, u heeft de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt en zit in het laagste belastingtarief van 36,65% en u schenkt 50 euro per jaar. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen tot 79 euro per jaar. Vanwege het belastingvoordeel kost u dat nog steeds 50 euro netto. Want u krijgt 36,65% van 50 euro (29 euro) terug van de belastingdienst. Valt u in een hoger belastingtarief, dan geniet u meer belastingvoordeel. 

Bereken uw belastingvoordeel

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u een schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wil doen.